Saturday, September 8, 2007

Bagaimana caranya hendak Menghasilkan kajian tindakan dalam pengajaran dan pembelajaran :- BAHAGIAN 3

Analisis Instrument

Cara Menganalisis Data


Data perlu dianalisis selepas dikutip. Ini bertujuan untuk membantu mendalami data secara dekat dan jelas serta untuk melihat perkara-perkara yang dalam jangkaan atau di luar jangkaan, sedar atau tidak sedar berlaku.

Panduan untuk menganalisis data ialah:

  • Baca dan ulang baca, lihat dan ulang lihat sehingga data tersebut difahami sepenuhnya. Analisis data secara menyeluruh amatlah penting. Ini kerana sesetengah data mempunyai kandungan yang lebih bermakna daripada data lain. Jadi adalah lebih baik untuk mengutip paling kurang dua data yang berlainan jenis seperti data dari temubual dan dari soal selidik atau pemerhatian, tetapi berkaitan di antara satu sama lain dan boleh dibandingkan.
  • Adalah baik jika proses analisis dan refleksi dari data dilakukan bersama rakan sekerja atau secara kolaboratif. Kemungkinan besar pandangan yang berlainan dapat dikemukakan dari data yang sama.
  • Matlamat terakhir dari analisis dan refleksi ialah untuk membuahkan kemungkinan sebab dan akibat yang boleh dijadikan asas untuk merancang langkah-langkah tindakan.

1.

Temu Bual


Contoh 1

Guru :

Suka ke tidak tajuk Set?

Guru meneroka masalah P&P

Pelajar :

Tak

Guru :

Apa masalah awak dalam tajuk Set?

Masalah pelajar dalam P&P

Pelajar :

Susah, memeningkan. Kalau saya cubapun selalu dapat salah, jadi saya malas nak cuba lagi.

Guru :

Apa cadangan awak supaya awak boleh jawab soalan Set dengan berjaya?

Cadangan perbaiki masalah

Pelajar :

Cikgu cakap slow-slow sikit. Bagi contoh banyak sikit. Buatlah lawak.


Contoh 2

Guru :

Mengapa kamu tidak minat untuk belajar tajuk pecahan?

Murid :

Buat apa nak belajar tajuk pecahan?

Faktor Murid

Kenapa cikgu nak ajar tajuk ni?

Cikgu ajar cepat sangat.

Faktor Guru

Cikgu tak pakai banyak gambar macam dia selalu buat.

Lepas tu banyak kerja rumah.

Saya buat sedikit sahaja sebab saya betul-betul tak faham.

Faktor Murid

2.

Data Diskriptif dari Penulisan Refleksi (content analysis)
Mengikut Strauss, A and Corbin, J (1990). Basic of Qualitative Research.
Sage: Newsbury Park, CA
Sila rujuk: http://citeseer.nj.nec.com/context/821466/0

Analisis isi kandungan sesuatu trankrip dari temubual, refleksi, catatan atau transkripsi boleh dibuat dengan menganalisis elemen-elemen di bawah:

Cara Analitik

  • keseluruhan artikel

Cara Tema/ Holistik

Di bawah ini adalah jadual yang menunjukkan proses bagaimana menganalisis isi kandungan refleksi di atas dengan menggunakan kaedah kualitatif yang dipanggil 'coding and categories in grounded theory ' oleh Strauss & Corbin.

Lihat lajur (column) yang membahagikan ayat kepada peringkat-peringkat tertentu. Ayat dipisahkan untuk menentukan contoh kenyataan, melebel kenyataan dan membentuk beberapa sub-kategori. Dari beberapa sub-kategori yang sama akan membentuk kategori yang lebih umum dan dari beberapa kategori yang umum akan membentuk sebuah konsep terhadap pemikiran. Dengan kaedah 'grounded theory' ini, refleksi penulis boleh dianalisiskan.

Contoh: Analisis yang menggunakan 'grounded theory'
Teaching Knowledge by Student Teachers Derived From Weekly Reflective Journal Entries
Case 1: Journal, Week 8 (4/10/96) Cycle 1 of Practicum 2

'Contoh-contoh dalam jurnal refleksi'
References on Teaching Knowledge by Student Teacher in Journal Entries

'Menyata dan melebel kenyataan'
Clarifying and Labeling the statement

'Membentuk Sub-kategori'
Sub-categories

'Membentuk Kategori' Categories

'Membentuk Konsep' Construct the concept

Now I have been step in the eight week, it almost going to be two month.

is on eight week in school.

School

Educational context

Found that
Case 1 reflect more on knowledge of self as teacher.

Found that
Case 1-also reflect on educational context

There are a lot of changes in my life, if I compared my first week and the 8th week

A lot of changes in my life

Personal

Knowledge of self as teacher

In my case, I went through a lot of tasks and obstacles but I manage to overcome all the obstacles.

I managed to overcome the obstacles in my

Seen aspect of self as teacher

Knowledge of self as teacher

The encouragement given bymy family members lectures, my mentor and last my friends.

I have encouragement from the school community

community

Educational context

These two days can say less food and sleep.

Lack of health

perception on self as a person

Educational context

I tried to plan because I need do many things such as teaching aids lesson plan and ect.

Preparation is the main thing in teaching life

seen self as a teacher

Knowledge self as a teacher

Sumber:
Hanipah Hussin, 1999, Learning to be reflective. Unpublished Thesis PhD. Sydney University.

3.

Peratusan
Contoh

Analisis Ujian Pra dan Pos

Gred

Ujian 1 (Orang)

Ujian 2 (Orang)

Ujian 3 (Orang)

A

0

0

7

B

6

12

10

C

7

14

9

D

16

5

5

E

2

0

0

Peratus

42.0%

84.0%

96.1%

4.

Kekerapan
Contoh

Jadual : Tingkahlaku Pelajar Semasa Intervensi Dilaksanakan

...

Aktiviti

Tingkahlaku Pelajar

Kekerapan

1.

Memperkenalkan Set dan konsep rajah Venn sebagai sebuah padang bola

Ketawa

///// /// (8)

2.

Analogi U nC, A' dan n

Tumpukan perhatian.
Ternanti-nanti 'surprise' yang bakal diutarakan

///// ///// ///// ///// ///// // (23)

3.

Soal jawab lisan

Suka menjawab beramai-ramai

///// /// (8)

4.

Contoh soalan melibatkan gambarajah Venn

Tekun mendengar

/// (3)

5.

Latihan melibatkan gambarajah Venn

Suka tanya rakan

///// ///// ///// ///// // (22)

6.

Penerangan soalan berbentuk ayat

Ramai tidak faham istilah digit dan nombor perdana

///// ///// ///// ///// ////////// ///// /////
/// (43)

7.

Latihan melibatkan ayat

Selalu bertanya guru maksud soalan

///// ///// ///// ///// // (22)


Sumber:
Sharifah bt.Ahmad (1998). SMK Gelang Patah, Johor Bharu, Johor

No comments: